• GLOBAL TRANSLATIONS LØSER SPROLIGE OPGAVER FOR POLITI

  KONTAKT OS
 • GLOBAL TRANSLATIONS LØSER SPROLIGE OPGAVER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN

  Kontakt os
 • GLOBAL TRANSLATIONS LØSER SPROLIGE OPGAVER FOR DOMSTOLENE


  Kontakt os
 • GLOBAL TRANSLATIONS tilbyder sproglige løsninger i forbindelse med konferencer og videokonferencer.

  Kontakt os

Oversættelse

Vi tilbyder mundtlig/skriftlig oversættelser i følgende sprog: Arabisk, arabiske dialekter, bulgarsk, serbokroatisk, polsk, fransk, engelsk, til dansk og omvendt af autoriseret tolke/ oversættere.

Er du læge, speciallæge, psykolog, psykiater, undgå sproglige misforståelser, der muligvis kan føre til forkert behandling af dine patienter. Vores tolke behersker udemærket medicinske, sociale, samt af juridiske  terminologier.

Vores opgave er at skabe en god sproglig forbindelse, der gavner myndighederne som erhverslivet, ligeledes den enkelt person.

Der tilbydes også konferencetolkning.
Vi tilbyder tillige hjælp til registrering mv. hos offentlige myndigheder, fx kørekort, eksamensbeviser, autorisationer o.lign.

Oversættelse til

Dansk
Engelsk
Fransk
Polsk
Arabic
Arabiske dialekter
Bulgarsk
Serbokroatisk

Copyright - Global Translations - 2015